Islandia   >>
Islandia to wyspa pochodzenia wulkanicznego. Charakterystyczne dla jej krajobrazu s± liczne wulkany, fumarole (otwory w s±siedztwie czynnych wulkanów przez które wydostaj± siê gazy), gejzery, gor±ce ¼ród³a. Na Islandii znajduje siê te¿ najwiêkszy w Europie lodowiec Vatnajokull.